รายการ

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทั้งหมด ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังรับการรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต เอกสารแนวทางการรายงานโรคเอดส์และคู่มือการใช้งานระบบ คลิกที่นี่

version 0.1

HIV/AIDS Surveillance Report UPDATE
 30 กันยายน 2561
สัญชาติ :
ปี พ.ศ. :
เขตบริการ :
จังหวัด :

ข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับการวินิจฉัยจาก 43 แฟ้ม

รายงานผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทั้งหมด-

พบโรคติดเชื้อฉวยโอกาสใน 12 เดือนที่ผ่านมา-

วินิจฉัย TB ใน 12 เดือนที่ผ่านมา-

Loading data

ข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมารับการรักษาใน 12 เดือน

ติดตามการรักษาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา-

พบโรคติดเชื้อฉวยโอกาสใน 12 เดือนที่ผ่านมา-

วินิจฉัย TB ใน 12 เดือนที่ผ่านมา-

Loading data

ข้อมูลผู้ติดเชื้อวินิจฉัยใหม่

วินิจฉัยรายใหม่-

พบโรคติดเชื้อฉวยโอกาส-

วินิจฉัย TBWait...

Loading data

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เสียชีวิต

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เสียชีวิต-

พบโรคติดเชื้อฉวยโอกาสใน 12 เดือนที่ผ่านมาWait...

วินิจฉัย TB ใน 12 เดือนที่ผ่านมาWait...

Loading data