ลงทะเบียนผู้ใช้ข้อมูล

0%

*** หมายเหตุ ไฟล์ที่ใช้อัพโหลดต้องเป็นไฟล์ ที่มีสกุลดังนี้ .jpg /.jpeg /.png /.pdf กรณีอัพโหลดรูปภาพหลายรูป ให้เลือกรูปภาพในรอบเดียวกัน

สามารถส่งหนังสือมอบหมายหน้าที่ มายังอีเมล์ supiya.t@gmail.com ได้โดยตรง
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

ข้อมูลสำหรับลงทะเบียนในระบบ

ตำแหน่ง :

เลขบัตรประชาชน :

อีเมล์ :

หน่วยงาน :

จังหวัด :

โรงพยาบาล :

    รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการรายงานโรคเอดส์และคู่มือการใช้งานระบบ คลิกที่นี่

ค้นหา website HDC รายจังหวัด